Prof. Mrs. K. G. Lokhande

Forum In-charge

Dr. J. P. Kanfade

Forum In-charge

Mast. Ankit Singh

Forum President

Departments of First Year

First Year Forum

Forum Installation

Forum Activities

President Ankit Singh(F) CR
Vice President Shivani Singh(B)Krishna Singh(D)
Secretary Tejashree Ingole(E) CRHimanshu Kumbhare(D)Sagar Shendre(SS)
Jt. Secretary Urvashi Lade NagrajRao(SS)Prashant Rajdan
Sports Incharge Kaustubh Bondane(B)CRMary Shahare(F)Nikhil Dabhade(SS)Harish Golhar(F)
Cultural Incharge KanchanMuley(B)Suman Gaur(C)Chandrabhushan Mahakal(E)Hrishikesh Somalwar(G)
Treasurer Harshala Gupta(B)CRPrashant Jain(G)
Executive Committee Members Atib Shehzad(A)Aditya Chandak(A)CRNoor Hasan(A)CRPrathamesh(A)Samiksha Ghugar(A)CRDineshSurve(B)CRJanvi Bandewar(D)Sakshi Bhure(D)Astha Singh(D) CRVishakh Ulemale(D) CRAniket Junghare(C)Soham Rakhade(C)Aditya Singh(C)(CR)Mehvish(C) (CR)ShivamTanna(E)CRShubham Thakur(E)CRPooja Kumari(F)CRAsawari Wagh(G)CRManish Ambarale(G) CRToshita Baseshwar(G)Rashid Khan(F)CRSimaran Nakhate(G)Ashish Rana(G)Preshit Sambare(D)CRSharon Sane (H) CRAditya Nemad (H)CRUjwal Mesharm (H) CRKaivalya Mendhi (H)Hrishikesh Pakhale (H)Tanmay Dorlikar (CR)Nidhika Wankhede (SS)(CR)Shubham Kumar (SS)(CR)Hitesh Goswami (SS)(CR)

Forum Structure

Contact Us

Priyadarshini College of Engineering,

Priyadarshini Campus, Digdoh Hills,

Hingna Road, Nagpur - 440019.

Get in Touch

Ph: +91-0712-2230665, +91-0712-2245121

E-mail: admission.pce.ltjss@gmail.com

© 2017 Priyadarshini College of Engineering. All Rights Reserved.

Designed & Developed by Equipoise